Thời gian làm việc
Giáo dục sức khỏe giới tính vị thành niên tại làng trẻ em SOS tỉnh Cà Mau

Giáo dục sức khỏe giới tính vị thành niên tại làng trẻ em SOS tỉnh Cà Mau

Giáo dục sức khỏe vị thành niên là một vấn đề xã hội rất quan tâm, nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dễ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức lối sống, việc học hành, có khả năng ảnh hưởng đến cả tương lai sự nghiệp của các em, đến chất lượng dân số của toàn xã hội

Xem chi tiết