Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải

Địa chỉ: Số 09, đường Lạc Long Quân – Âu Cơ, khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Điện thoại: 02903 57 58 59 Email: contactus.minhhai@hoanmy.com

VĂN BẢN CÔNG BỐ KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BV NĂM 2017 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh hải
Thông tin tham khảo

VĂN BẢN CÔNG BỐ KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BV NĂM 2017

18-12-2017