Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải

Địa chỉ: Số 09, đường Lạc Long Quân – Âu Cơ, khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Điện thoại: 02903 57 58 59 Email: contactus.minhhai@hoanmy.com

BẢNG GIÁ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2020 | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải
Thông tin tham khảo

BẢNG GIÁ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2020

28-07-2020

- Căn cứ Thông tư của Bộ Y tế về việc thưc hành tốt bảo quản thuốc

- Căn cứ vào các Biên bản kiểm tra Thực hành tốt bảo quản vắc xin.