Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải

Địa chỉ: Số 09, đường Lạc Long Quân – Âu Cơ, khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Điện thoại: 02903 57 58 59 Email: contactus.minhhai@hoanmy.com

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021 | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải
Quay lại

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

17-12-2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021