Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải

Địa chỉ: Số 09, đường Lạc Long Quân – Âu Cơ, khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Điện thoại: 02903 57 58 59 Email: contactus.minhhai@hoanmy.com

 • Bs. VÕ ANH HOANG

  Giám Đốc Điều Hành (CEO)

 • Ths.Bs. Nguyễn Việt Triều

  Phó Giám Đốc Điều Hành (D.CEO)

 • ThS. Nguyễn Thị Hồng

  Phó Giám Đốc Quản Trị (COO)

 • Ths.Bs. Ong Thanh Phong

  Phó Giám Đốc Chuyên Môn (CMO)