Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải

Địa chỉ: Số 09, đường Lạc Long Quân – Âu Cơ, khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Điện thoại: 02903 57 58 59 Email: contactus.minhhai@hoanmy.com

  • Ths.Bs. Nguyễn Việt Triều

    Giám Đốc Điều Hành (CEO)

  • ThS. Nguyễn Thị Hồng

    Phó Giám Đốc Quản Trị Vận Hành (COO)

  • BS.CKI PHAN VĂN HÙNG

    Phó Giám Đốc Chuyên Môn (CMO)