Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải

Địa chỉ: Số 09, đường Lạc Long Quân – Âu Cơ, khóm 5, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Điện thoại: 02903 57 58 59 Email: contactus.minhhai@hoanmy.com

Sự khác biệt Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chỉnh phủ | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải
Quay lại

Sự khác biệt Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chỉnh phủ

19-07-2021